Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ΚΑΔΟΤΕΧΝΙΚΗ

εδρεύει στη ΒΙΠΕ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ με πολυετή και εξαιρετικά επιτυχημένη δραστηριότητα στο χώρο της Διαχείρισης (Συλλογής & Μεταφοράς) μη Επικίνδυνων Στερεών απορριμμάτων, καθώς και σε κάθε είδους Χωματουργικών Εργασιών τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο φορέα. Το πλεονέκτημα της εταιρίας βασίζεται στην ικανότητα της να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στους τομείς των δραστηριοτήτων της στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός μας είναι η άμεση και σωστή περάτωση κάθε έργου που αναλαμβάνουμε και η άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη. Σκοπός στον τομέα της χωματουργίας είναι η άμεση και σωστή περάτωση κάθε έργου που αναλαμβάνουμε και στον τομέα της αποκομιδής απορριμμάτων είναι η άμεση εξυπηρέτηση και η αποστολή των απορριμμάτων σε τόπους όπου γίνεται πρώτα επεξεργασία και έπειτα η ανακύκλωση τους, συμβάλλοντας έτσι κι εμείς με τον τρόπο μας στην:

Μειωση των απορριμματων

Μείωση των απορριμμάτων και των προβλημάτων διαχείρισής τους Εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, που λαμβάνονται συνεχώς από τη φύση.

Μειωση της ατμοσφαιρικης ρυπανσης

Μείωση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υπόγειων υδάτων(ελαφρύνεται, έτσι, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Εξοικονομηση ενεργειας

Εξοικονόμηση ενέργειας που απαιτείται για την κατασκευή όλων των προαναφερθέντων αντικειμένων.

Κοιταμε στο μελλον

Μακροπρόθεσμη πτώση (ή μη αύξηση) των τιμών των προϊόντων, καθώς δεν απαιτείται εκ νέου παραγωγή πρώτης ύλης.