Χωματουργικες Εργασιες

Η ΚΑΔΟΤΕΧΝΙΚΗ δραστηριοποιείται στο χώρο των χωματουργικών εργασιών από το 2003 με εμπειρία και υπευθυνότητα παρέχει υπηρεσίες σε ιδιώτες, εργολάβους οικοδομών, δήμους, κοινότητες και τεχνικές εταιρίες.

Η εμπειρία μας στο χώρο των χωματουργικών εργασιών προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις σε κάθε είδους εργολαβία, στις εκσκαφές ,εκβραχισμούς ,κατεδαφίσεις , διαμορφώσεις χώρων , μεταφορές χωμάτων καθώς και στην διάθεση αδρανών υλικών (υλικά λατομείου/αμμοχάλικα), κηπόχωμα, μήλι. Κάθε έργο αναλαμβάνεται και φέρεται εις πέρας με ευθύνη, με έμφαση πάντα στην ικανοποίηση του πελάτη.

Ο χώρος των χωματουργικών εργασιών απαιτεί προσοχή και εξειδίκευση, και για αυτό το λόγο η εταιρεία μας συνδυάζει σύγχρονα μηχανήματα ικανά να ανταπεξέλθουν σε κάθε εργασία με έμπειρους χειριστές και οδηγούς ικανοί να ανταπεξέλθουν στις εργασίες που τους ανατίθενται πάντα με σεβασμό προς το περιβάλλον.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες μας

 • Εκσκαφές
 • Καθαρισμοί
 • Περιφράξεις
 • Διαμορφώσεις Ποταμών
 • Κατεδαφίσεις
 • Καθαρισμοί Οικοπέδων
 • Καθαρισμοί Χωραφιών
 • Διαμορφώσεις εξωτερικών χώρων
 • Διανοίξεις Δρόμων
 • Διανοίξεις Καναλιών
 • Μπαζώματα-επιχωματώσεις
 • Αμμοχάλικα Ποταμού
 • Υλικά Λατομείου
 • Εκβραχισμό
 • Αμμος Ποταμού
 • Κηποχώματα
 • Έργα Υποδομής Οδοποιϊας