Συλλογή & Μεταφορά Απορριμμάτων

Η μεταφορά και τοποθέτησή τους γίνεται από οχήματα τύπου skip-loader (αλυσιδάκι) ή Hook Lift ανάλογα με το μέγεθος τους. Είναι κατάλληλοι για τη διαχείριση απορριμμάτων, συλλογή μετάλλων, διάφορων υλικών συσκευασίας, κατεδάφισης μπάζα, εμπορικών-βιομηχανικών απορριμμάτων κ.ά

Κάδοι

Η ΚΑΔΟΤΕΧΝΙΚΗ δραστηριοποιείται στον τομέα της συλλογής και μεταφοράς στερεών (μη επικίνδυνων) απόβλητων καθώς επίσης και στον τομέα του βιομηχανικού καθαρισμού εξωτερικών χώρων, χρησιμοποιώντας ανάλογο εξοπλισμό και ειδικευμένο προσωπικό. Πιο συγκεκριμένα παρέχουμε άρτιες υπηρεσίες ενοικίασης κάδων, αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων, μπαζών και ανακυκλώσιμων υλικών με σύγχρονα μέσα και ταχύτατη απόκριση.

Η μεταφορά και τοποθέτησή τους γίνεται από οχήματα τύπου skip-loader (αλυσιδάκι). Είναι κατάλληλα για τη διαχείριση απορριμμάτων, συλλογή μετάλλων, διάφορων υλικών συσκευασίας, κατεδάφισης (μπάζα), εμπορικών-βιομηχανικών απορριμμάτων κ.ά. Η μεγάλη τους χωρητικότητα περιορίζει την εκτέλεση δρομολογίων. Παρέχει δυνατότητα φόρτωσης και εκφόρτωσης των απορριμμάτων και από τα δύο άκρα ή από το ένα, ανάλογα με την επιλογή του πελάτη.

Skip container 11 κυβικών

Μεγάλη χωρητικότητα, κατάλληλος για διάφορα υλικά, όπως κλαδιά, χαρτιά, πλαστικά, ξύλα και άλλα.

skip container 11 κυβικών

Skip container 11 κυβικών

Κανονική χωρητικότητα, ο κλασσικός κάδος, κατάλληλος για όλα τα υλικά και για μπάζα.

skip container 7,5 κυβικών

Skip container 3 κυβικών

Μικρή χωριτηκότητα, για σημεία οπου ο χώρος δεν επιτρέπει μεγαλύτερο κάδο.

skip container 3 κυβικών

Roll Container

Είναι κατάλληλα για τη διαχείριση αστικών απορριμμάτων, συλλογή μετάλλων, διάφορων υλικών συσκευασίας, εμπορικών-βιομηχανικών απορριμμάτων κ.ά. Η μεταφορά και τοποθέτησή τους γίνεται από οχήματα τύπου Hook-Lift (Γάντζος). Η μεγάλη τους χωρητικότητα περιορίζει την εκτέλεση δρομολογίων. Παρέχει δυνατότητα φόρτωσης και εκφόρτωσης από την πίσω πλευρά, όπου υπάρχουν δύο θύρες ασφαλείας.

skip container 3 κυβικών

Συλλεκτήρες Μπαζών

Οι χοάνες (συλλεκτήρες μπαζών) είναι μία ακόμα δραστηριότητα της εταιρείας μας και αποτελούν ένα απαραίτητο εργαλείο στο χώρο της οικοδομής. Σε συνδυασμό με τους κάδους απόρριψης μπάζων, προσφέρουμε για ενοικίαση και συλλεκτήρες μπαζών (χοάνες) για την μεταφορά των οικοδομικών απορριμμάτων από τους ορόφους στον κάδο απόρριψης. Είναι βασικό εργαλείο για κάθε οικοδομική εργασία σε ορόφους. Παρέχουν ασφάλεια κατά την διαδικασία απόρριψης των οικοδομικών απορριμμάτων και οικονομία στον καθαρισμό της οικοδομής.

Υλικό: Πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής ανθεκτικό σε κρούση, το οποίο είναι εύκαμπτο και παραμορφώνεται δύσκολα.

Χαρακτηριστικά

  • Εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των εξαρτημάτων
  • Εύκολη μεταφορά των εξαρτημάτων από οικοδομή σε οικοδομή.
  • Ασφάλεια η οποία επιτυγχάνεται κατά την χρήση από την γερή κατασκευή και την μελέτη σύνδεσης και στήριξης των εξαρτημάτων μεταξύ τους, ώστε να μην είναι δυνατή η αποσύνδεση τους.
  • Οικονομία χρόνου και χρήματος στον καθαρισμό της οικοδομής.
  • Συλλεκτήρες Μπαζών